Tack för en lyckad konferens – Psykisk (O) Hälsa Norr 2015!

För första gången kommer Psykisk (O) Hälsa till Norr och Luleå.

År 2027 kan vi förvänta oss en befolkningsmängd på över 10 miljoner människor i Sverige. Nu upplevs den psykiska ohälsan som ett allt större och växande problem. Hur kan vi bli bättre på att bemöta och kommunicera med människor som har drabbats av psykisk ohälsa?  I världen orsakas 14% av den globala sjukdomsbördan av psykisk sjukdom och cirka 1 miljon människor tar sitt liv varje år. Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna för personer mellan 15-44 år. Vad kan vi som arbetar med psykiska hälsa göra för att ligga i fas med och hantera det psykiatriska och psykologiska framtida klimatet?

Du får möjlighet att välja mellan 3 parallella spår.

Varmt välkommen!

 

Presentationer

Här finner du presentationer från 26 november

Klicka här