Program den 6 december 2018

09.00 – 09.05 Invigning – Expo Medica hälsar välkomna

09.05 – 09.45 Plenum  – Hur kunde det bli så här?
Från ett glamoröst partyliv på Stureplan i Stockholm med champagne, tjejjer och kokain, till ett tung heroinberoende med 22 överdoser, LVM – hem …det var ju inte min plan! Ta del av min resa…
Föreläsare: Miodrag Mijatovic

Välj mellan 2 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Om det är en föreläsning med del 1 och del 2 och samma rubrik hör dem ihop, dvs att föreläsningen fortsätter. 

09.45 – 10.30 Förmiddagsfika

10.30 -11.25 Seminariepass 1

 

Beroende och psykisk samsjuklighet, del 1 

  • Förekost av samsjuklighet – Att inte bara se beroendeproblematiken
  • Vem har ansvar för vilka insatser – Ansvarsfördelning / samverkan
  • Rehabilitering /habilitering. Behandling/stöd. – Allt förändringsarbete är inte behandling!
  • Olika mål och förändringsprocesser – för olika individer
  • Bedömning av: Kognitiv funktionsnivå, personlighetsdrag, social situation, omfattning av missbruk och motiv till förändring.

Föreläsare: Sven-Eric Alborn, leg psykolog och leg psykoterapeut

B ” Jag tänkte – nu duger jag till något ”
Paulina Bengtsson var som vilken 22-årig tjej som helst. Tills hon träffade en elva år äldre man, Jim, på nätet. Redan första gången tog han ett järngrepp runt henne, började kontrollera och hota henne. Och gjorde det ofattbara, sålde henne till andra män. I fyra månaders tid. Till slut lyckades hon bryta sig loss. 
Föreläsare: Paulina Bengtsson,
verksamhetsansvarig, projektledare

11.25 – 11.35 Bensträck

11.35 – 12.15 Seminariepass 2

A  Beroende och psykisk samsjuklighet, del 2

  • Förekost av samsjuklighet – Att inte bara se beroendeproblematiken
  • Vem har ansvar för vilka insatser – Ansvarsfördelning / samverkan
  • Rehabilitering /habilitering. Behandling/stöd. – Allt förändringsarbete är inte behandling!
  • Olika mål och förändringsprocesser – för olika individer
  • Bedömning av: Kognitiv funktionsnivå, personlighetsdrag, social situation, omfattning av missbruk och motiv till förändring.

Föreläsare: Sven-Eric Alborn, leg psykolog och leg psykoterapeut

Är det en ätstörning? Om det är det, vad gör jag då ?
Hur vet jag om det är en ätstörning? Många gånger möter vi barn och ungdomar med oro, koncentrationssvårigheter, sömnbekymmer och utanförskap. Ibland kan detta vara tidiga tecken på en ätstöring. Oron för att göra fel, säga fel saker eller helt missa viktiga frågor kan begränsa chanserna att tidigt upptäcka en ätstörning och där med ge tidiga behandlingsinsatser. Den här föreläsningen kommer att ge dig kunskap om grunderna i vad en ätstörning är och hur du bäst hjälper den som drabbats och hens familj. Föreläsningen avslutas med möjlighet till att ställa frågor och diskutera ämnet.
Föreläsare: Maja Molin, 
leg. psykiatrisjuksköterska

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.00 Seminariepass 3 
 

A Bemötande vid svåra beteendeproblem
Hur ska du bete när Eva börjar skrika åt dig mitt under ett samtal, vad ska du säga när Sadiq börjar prata om att hemmet är buggat av SÄPO och hur ska du bemöta att Kalle kommer med färska ärr på underarmarna?
Detta är troliga situationer möta i det dagliga arbetet med personer som har komplex psykiatrisk problematik. Ändå kan det vara svårt att veta hur en ska bete sig när det sker. Med beteendeanalys som utgångspunkt ska vi titta på hur våra reaktioner påverkar klientens och våra egna beteenden i samtal.
Föreläsare: Jonas Koskitalo,
 leg psykolog 

Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor, del 1

Det finns ett begrepp som fångar personalens situation inom kontaktyrken när man arbetar med och för utsatta klienter: ”ställföreträdande traumatisering”. Bilden av världen och människor förändras. Man kan bli cynisk och uppgiven. Utmattningssyndromet hotar med sin närhet. Även självbilden kan bli annorlunda med en växande känsla av värdelöshet och inkompetens.

Klientens, patientens, elevens behov är omätliga. En paradoxal erfarenhet är att den som ger mest för sina klienter, patienter och elever; anstränger sig, går till mötes och aldrig ger upp också är den som ofta blir mest utsatt och sårbar. I denna utbildningsdag läggs fokus på hjälparen själv. Vad kan vi göra för att bevara oss själva då vi hjälper andra? Även i den organisation som fungerar optimalt, där resurser är tillräckliga och arbetsledningen kompetent, uppstår en känsla av brist som tycks höra till kontaktyrkets ofrånkomliga utsatthet.

I föreläsningen presenteras ett antal psykologiska teorier som beskriver denna utsatthet. Samma fenomen blir också belyst ur ett existentiellt perspektiv. Vad har filosoferna och de skönlitterära författarna att lära personal inom kontaktyrken? Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.
Föreläsare: Andreas Svensson,
leg psykolog 

14.00 – 14.10 Bensträck

14.10 – 14.50 Seminariepass 4

Kroppens alarmeringssystem
Varför har jag fått så dåligt minne och säger ”ja” fast jag borde ha sagt ”nej”? Varför är patienten i telefon så arg? En introduktion i kroppens alarmsystem och en ökad förståelse kring våra egna och andras reaktioner utifrån evolutionen, eller som en kollega uttryckte det ”There is a good reason”.
Föreläsare: Jonas Koskitalo, leg psykolog 

B Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor, del 2

Det finns ett begrepp som fångar personalens situation inom kontaktyrken när man arbetar med och för utsatta klienter: ”ställföreträdande traumatisering”. Bilden av världen och människor förändras. Man kan bli cynisk och uppgiven. Utmattningssyndromet hotar med sin närhet. Även självbilden kan bli annorlunda med en växande känsla av värdelöshet och inkompetens.

Klientens, patientens, elevens behov är omätliga. En paradoxal erfarenhet är att den som ger mest för sina klienter, patienter och elever; anstränger sig, går till mötes och aldrig ger upp också är den som ofta blir mest utsatt och sårbar. I denna utbildningsdag läggs fokus på hjälparen själv. Vad kan vi göra för att bevara oss själva då vi hjälper andra? Även i den organisation som fungerar optimalt, där resurser är tillräckliga och arbetsledningen kompetent, uppstår en känsla av brist som tycks höra till kontaktyrkets ofrånkomliga utsatthet.

I föreläsningen presenteras ett antal psykologiska teorier som beskriver denna utsatthet. Samma fenomen blir också belyst ur ett existentiellt perspektiv. Vad har filosoferna och de skönlitterära författarna att lära personal inom kontaktyrken? Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.
Föreläsare: Andreas Svensson,
leg psykolog 

14.50 – 15.30 Eftermiddagsfika15.30 – 16.30 Plenum – Vad är normalt när allt mer psykiatriseras?
Föreläsare: David Eberhard, 
svensk psykiater, författare, krönikör, föreläsare, debattör och överläkare vid Psykiatri Nordost på Danderyds sjukhus i Stockholms läns landsting.

 

Med reservation för ändringar i programmet.

OK
På Norr Psyoh använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?